Oblasti priorit MZe ČR:

 • Udržitelná produkce potravin
  • Udržitelné používání pesticidů
  • Nové genomické techniky
  • Ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin
 • Potraviny
  • Nutriční údaje
  • Označování data spotřeby a data trvanlivosti
  • Výživové profily
  • Zavedení země původu
  • Revize pravidel EU k jakosti zemědělských produktů a potravin
  • Codex Alimentarius
 • Veterinární problematika
  • Dobré životní podmínky zvířat
  • Redukce spotřeby antimikrobik
  • Revize směrnice o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat
 • Lesnictví
  • Odlesňování a degradace lesů
  • Nová strategie EU pro lesy do roku 2030
  • Obnova přírody a dopady na hospodaření v lesích
 • Sladkovodní akvakultura
  • Strategické zásady pro udržitelnější a konkurenceschopnější akvakulturu
  • Zvýšení konkurenceschopnosti evropské akvakultury vůči třetím zemím
 • Uhlíkové zemědělství a uhlíkové cykly
  • Zelená dohoda – klimaticky neutrální EU do roku 2050
  • Ukládání uhlíku v zemědělské půdě, lesích, mokřadech a mořských ekosystémech
 • Problematika mořského rybolovu
  • Rybolovná práva na rok 2023 ve vodách EU a pro plavidla EU ve vodách mimo EU
  • Kontrolní nařízení rybolovu
  • Omezení přístupu do vod Unie
 • Ostatní
  • Politika propagace (zdravé stravovací návyky, ovoce a zelenina)
  • Obchodní otázky a mezinárodní organizace v zemědělství.

 Více zde.

Zdroj.: Kulatý stůl MZe ČR k prioritám ČR pro předsednictví v Radě EU ze dne 16. února 2022