Praha 26. ledna (ČTK) - Vláda dnes schválila návrh novely zákona o ochraně chmele, která má zajistit odrůdovou pravost a kvalitu. Jedním z jejích hlavních cílů je modernizace evidence chmelnic. ČTK to sdělilo v tiskové zprávě ministerstvo zemědělství.

"Od přijetí zákona až po současnost došlo nejen v celém českém zemědělství k řadě změn, které se dotkly i pěstování chmele, a zákon na ně v okamžiku svého vzniku nemohl reagovat. Proto je potřeba reakce na ně stále aktuálnější a naléhavější. Zejména kvůli zachování odrůdové pravosti a kvality chmele je nezbytné modernizovat evidenci chmelnic a vést v ní podrobnější údaje včetně skladby chmelových odrůd," uvedl k novele ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

Novela obsahuje nově definované požadavky důležité pro správnou evidenci chmelnic v návaznosti na úpravy ověřovacího procesu chmele a chmelových produktů. Do evidence chmelnic je nově nutné zahrnout informaci o identitě dodavatele sadby.

"Je to nutné především kvůli rozdílným metodám výroby rozmnožovacího materiálu chmele. Při podání žádosti o zařazení chmelnice do evidence je také nově upraven požadavek na informaci o vysázené odrůdě chmele, doložené doklady o původu sadby. Návrh zákona také zcela jasně zakotvil podmínku, že ověřit lze jen chmel pocházející z evidovaných chmelnic. Jde o ustanovení, které ve stávajícím zákoně o ochraně chmele chybí a je nezbytné k zajištění správného ověření chmele," zdůvodnilo povinnost rozšíření poskytnutých informací ministerstvo.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) bude mít podle návrhu zákona možnost zaměřit se při kontrolách na ověření údajů uvedených v evidenci chmelnic.

Ministerstvo uvedlo, že ujasnění pravomocí ÚKZÚZ vstupovat na pozemky a produkční plochy chmelnic, kdykoliv je to nutné, vyplynula z praxe. V minulých letech totiž podle vyjádření ministerstva někteří producenti zpochybňovali právo vstupu zaměstnanců ústavu na jejich pozemky kvůli zjištění skutečného stavu věci.

"Pokud ÚKZÚZ zjistí, že údaje se neshodují, může zahájit řízení o aktualizaci evidence z moci úřední. Tato pravomoc v zákoně chyběla. Praxe totiž ukázala, že je nezbytné mít možnost zahájit řízení z moci úřední, tedy nikoli výhradně až na základě žádosti, kterou podá producent," uvedlo ministerstvo v tiskové zprávě.

Vzory dokumentů potřebných k naplnění ustanovení zákona budou zveřejněny na internetových stránkách ÚKZÚZ.

jch mha