Co může každý z nás udělat pro to, aby nevznikal zbytečný potravinový odpad?

Desatero Jak NEplýtvat potravinami

 

Zdroj: MŽP ČR

Link: https://m.facebook.com/MinisterstvoZP/photos/a.189558121088677/4946088465435595/?type=3&source=48