Evropská komise dne 16. prosince 2021 předložila doporučení Komise o používání metod environmentální stopy (PEF) k měření a sdělování environmentálního profilu výrobků během jejich životního cyklu.

Doporučení – zejména pak jejich přílohy – jsou velmi rozsáhlé, doporučení samo o sobě má pouze necelých 10 stran, přílohy ale několik set stran. Evropská komise například doporučuje, aby došlo k posílení vývoje databáze PEF EU. Vodítka doporučují i usilovat o zvýšení dostupnosti vysoce kvalitních údajů o životním cyklu zavedením opatření pro vývoj, revizi a zpřístupnění vnitrostátních databází a přispíváním k doplňování stávajících veřejných databází na základě požadavků na soubory údajů v souladu s ekologickou stopou. 

Zdroj: Evropská komise, FoodDrinkEurope