Komise dne 18/01/2022 zahájila zpětnou vazbu k politickému rámci pro biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty. Iniciativa cílí na určení role rozložitelných plastů pro dosažení nulových emisí a funkční oběhové ekonomiky v rámci Evropské strategie pro plasty, Evropské zelené dohody a Akčního plánu pro oběhovou ekonomiku. Konzultace je otevřena do 15/03/2022, k dispozici zde.

Komise dne 20/01/2022 zahájila zpětnou vazbu k revizi nařízení REACH (nařízení k chemickým látkám) pro dosažení životního prostředí bez toxinů. Účelem iniciativy je plnit cíl Evropské zelené dohody, tedy snížit znečištění životního prostředí toxickými látkami na nulu. Konzultace je otevřena do 15/04/2022, k dispozici zde.