Evropská komise spustila veřejnou konzultaci v rámci iniciativy „práva na opravu“, která by mohla přispět k dosažení jednoho z cílů vymezených Komisí v Novém programu pro spotřebitele, a to přechodu k „zelené“ Evropě. Veřejné konzultace je možno se zúčastnit prostřednictvím vyplnění online dotazníku v období od 11. ledna 2022 do 5. dubna 2022.

 

Evropská komise dne 11. ledna 2022 spustila veřejnou konzultaci ke své iniciativě „právo na opravu“, která by měla pomoci Evropské unii v jejím přechodu na „zelenou“ tím, že bude podpořeno udržitelné používání výrobků. Tohoto cíle lze docílit jedině tím, že na trh budou uváděny výrobky s delší životností (delší než je záruční doba) a zároveň půjde o výrobky, které budou opravitelné. Odpovědně by se však neměli chovat jen výrobci, ale rovněž spotřebitelé, kteří nebudou výrobky vyměňovat předčasně a budou ochotni je používat delší dobu.

Otázky uvedené v online dotazníku se zaměřují na dobu, po kterou je výrobek používán, i na jeho životnost a na to, jaká motivace by nejlépe vedla k tomu, aby byly výrobky používány po delší dobu.  Komise rovněž jako jednu z možností, jak dosáhnout udržitelného používání výrobků, navrhuje zavedení práva na opravu jako hlavního prostředku nápravy vadného plnění. Jinými slovy, namísto dnešního práva požadovat výměnu nebo opravu vadného výrobku, by se preferovala oprava před výměnou a výměna by byla možná pouze tehdy, pokud by výrobek nešlo opravit. Toto právo by mohlo být stanoveno obecně na všechny výrobky, či omezeno na vybrané kategorie výrobků. Další z navrhovaných možností je uváděno například prodloužení záruční doby, která je nyní vymezena minimální hranicí, a to dvěma lety od doručení výrobku spotřebiteli.

Do veřejné konzultace, která předchází přijetí legislativního návrhu k právu na opravu, je možné přispět svými odpověďmi do 5. dubna 2022. Odpovědi lze vyplnit ve všech úředních jazycích Evropské unie, tj. včetně češtiny. Konzultace je určena pro všechny, tj. pro občany EU, státní orgány, spotřebitelské či podnikatelské organizace aj. Komise však z důvodu transparentnosti vyžaduje registraci, nicméně je možné v dotazníku zaškrtnout možnost, že si nepřejete, aby Vaše osobní údaje byly zveřejněny. V takovém případě bude Vaše odpověď zveřejněna jako anonymní.

Dotazník se nachází na této internetové stránce https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13150-Udrzitelna-spotreba-zbozi-podpora-oprav-a-opetovneho-pouziti/public-consultation_cs.

 

Zdroj: MPO

Link: https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/eu-a-spotrebitel/verejna-konzultace-na-tema-udrzitelna-spotreba-zbozi---podpora-prava-na-opravu-a-opetovneho-pouziti--265656/