Připravujeme seminář/webinář věnovaný problematice environmentální legislativy v potravinářství.

Cílem je souhrnně seznámit provozovatele potravinářských podniků s vybranou problematikou legislativy v oblasti životního prostředí.  Účastníci získají přehled mj. i o současných právních předpisech a legislativních požadavcích.

Více očekávejte zde: https://www.foodnet.cz/index.php/cs/akce/seminare/2830-2022.