První setkání českých firem s novým zahraničním zástupcem MZe v UK Paulem Wilkinsem se uskutečnilo dne 20. ledna 2022 přes platformu MS Teams. Na webináři rovněž vystoupili představitelé importéra alkoholických nápojů do Velké Británie společnosti Euroboozer.

Zahraniční zástupce Ministerstva zemědělství ve Velké Británii Paul Wilkins představil své zkušenosti a oblasti, ve kterých můžou spolu s kolegou Tiborem Angyalem pomoci zájemcům z řad českých firem o export do Velké Británie, a také základní požadavky, které jsou pro asistenci nezbytné. Dále prezentoval informace o aktuálních trendech v agro-potravinářství a technologiích ve Velké Británii a také o situaci v obchodu v souvislosti s brexitem a covidem.

Na závěr vystoupili zástupci firmy Euroboozer, kteří do Velké Británie dováží také české alkoholické nápoje, a prezentovali účastníkům webináře svou činnost, aktuální situaci a trendy v tomto odvětví.

Prezentace z webináře jsou k dispozici ke stažení níže. V závěru prezentací jsou také uvedeny kontakty na jednotlivé prezentující. Osobní setkání českých firem se spolupracovníkem Ministerstva zemědělství v Londýně P. Wilkinsem v České republice je plánováno na srpen 2022.

Zdroj: MZe ČR
LInk: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/informace-z-uskutecnenych-akci/probehl-webinar-obchodovani-v-uk-v.html