Britský start-up Nommm spustil aplikaci informující spotřebitele o environmentálním dopadu potravin. Kromě známého eko-označování pro celkový environmentální dopad potravin aplikace také odděleně ukazuje potenciální dopady na globální oteplování, užívání půdy, spotřebu sladké vody, obsah bílkovin, energetickou hodnotu a sezónnost. Start-up považuje současné systémy uvádění emisního znečištění u produktů za nedostatečné, snaží se proto rozšířit povědomí spotřebitelů o komplexním environmentálním dopadu konzumovaných potravin.

Více informací zde.