Výdaje na výzkum a vývoj v Česku vzrostly od roku 2010 více než dvojnásobně. Které faktory
především stály za výrazným nárůstem?

 

Zdroj: Český statistický úřad, www.czso.cz, Časopis Českého statistického úřadu, č. 1/2022, str. 22

Link: http://www.akcr.cz/data_ak/22/a/STAT_A_MY_2201.pdf