Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství ČR a Potravinářské komory ČR.

Konference Food technology, food quality navazuje na tradici Konzervárensko-potravinářských dnů, na jejichž odborném zajištění se Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha pravidelně podílel. Původní obsah věnovaný zejména problematice úchovy potravin jsme obohatili i o témata kvality potravin v širším kontextu. Vývoj nových technologií a produktů je pro potravinářský průmysl otázkou konkurenceschopnosti a role výzkumných týmů je v této oblasti nezanedbatelná. Proto je konference určena nejen vědeckým pracovníkům, ale i pracovníkům potravinářského průmyslu, odborným zaměstnancům státní správy a dalším zájemcům o danou problematiku. Věříme, že společná konference vytvoří příležitost nejen pro rozšíření povědomí o aktuálních tématech potravinářského výzkumu, ale pomůže i posílit spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou.

 

Strategie bezpečnosti potravin a výživy

Ing. Jitka Götzová, Ministerstvo zemědělství ČR

Nové strategie Evropské unie

Ing. Miroslav Koberna, CSc., Potravinářská komora ČR

Nové trendy v technologii potravin

doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D., VŠCHT Praha

Moderné trendy odstraňovania nežiadúcich látok z potravín

prof. Ing. Peter Šimko, DrSc., STU Bratislava

Gastroodpady – nadměrné plýtvání potravinami

Ing. Katarína Kajánková, Ph.D., SUEZ CZ, a.s.

Personalizované obaly a jejich design

Martin Bělík, DataLine Technology

Jaké obaly plní funkci ochranné bariéry před pronikáním skladištních škůdců do potravin?

Ing. Radek Aulický, Ph.D. a Ing. Václav Stejskal, Ph.D., VÚRV

Maso ze zkumavky

doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., VETUNI Brno

Alternativy mléka, budoucnost nebo problém?

doc. Ing. Šárka Horáčková, CSc., VŠCHT Praha

Uhlíková stopa potravin v kontextu jejich výživové hodnoty

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., VŠCHT Praha

Během přestávek mezi jednotlivými bloky budou prezentovány posterové příspěvky.

V případě nemožnosti konání akce z důvodu aktuální situace související s šířením nemoci Covid-19 a příslušných opatřeních bude akce přesunuta na vhodnější termín, případně se uskuteční v on-line prostředí. V případě konání akce on-line bude účastníkům vrácena část konferenčního poplatku.

 

Více zde.

Zdroj: VŠCHT

Link: https://ukp.vscht.cz/konference