Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj podepsal zákon „O změnách některých legislativních aktů Ukrajiny o podpoře rozvoje v oblasti vinařství a zahradnictví“, který byl přijat Nejvyšší radou dne 17. prosince 2021. Informovala o tom tisková služba Kanceláře prezidenta Ukrajiny.

Zákon rozšiřuje seznam občanů Ukrajiny, kteří budou mít právo kupovat pozemky státního a obecního majetku. Dále bude zákonem stanovena lhůta pro zemědělskou půdu pronajatou k zakládání a/nebo pěstování víceletých plodin (ovoce, bobuloviny, ořechy, vinná réva), jejichž pronájem nesmí být kratší než 25 let. Cílem tohoto dokumentu je vytvořit vhodné ekonomické a právní podmínky napomáhající k rozvoji vinařství a zahradnictví na Ukrajině, což podnítí rozšiřování stávajících a vznik nových farem a také zvýší zaměstnanost na venkově.

Další zajímavosti z oblasti zemědělství a potravinářství

Vývoz a dovoz vepřového masa z a na Ukrajinu

V roce 2021 bylo na Ukrajinu dovezeno 40,6 tis. tun vepřového masa, což je o 45,1 % více než v roce 2020. V peněžním vyjádření se dovoz v roce 2021 zvýšil o 36,1 % ve srovnání s rokem 2020, a to na 74,1 mil. $.

V roce 2021 se vepřové maso dováželo především z Dánska (za 35,6 mil. $), z Polska (za 12,7 mil. $) a z Nizozemska (za 10 mil. $). Naopak export ukrajinského vepřového masa v roce 2021 činil 3,8 tisíce tun – to je o 32,5 % více než v r. 2020. Ukrajina vyvezla vepřové maso za 7,3 mil. $, což je o 15,2 % více než v r. 2020. V roce 2021 bylo ukrajinské vepřové maso vyvezeno především do SAE, a to za 3,9 mil. $, do Hongkongu za 1,4 mil. $ a do Gruzie za 507,4 tis. $.

Vývoz a dovoz sýrů z a na Ukrajinu

V roce 2021 byly na Ukrajinu dovezeny tvrdé sýry v hodnotě 147,1 mil. $, což je o 14,8 % více než o rok dříve. Ukrajina dovezla největší množství těchto sýrů z Polska, a to v hodnotě 66,1 mil. $, z Nizozemska v hodnotě 26,3 mil. $, z Francie - 18,1 mil. $.

Yegor Reshetnyk
místní zástupce pro zemědělství na Ukrajině
Mobil: +380 99 098 3335, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj: MZe ČR

Link: https://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/proexportni-okenko/novy-zakon-o-rozvoji-vinarstvi-a.html