Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách odpovědi a vyjádření na nejčastější otázky, se kterými se setkává ve své praxi, k aktuálnímu tématu souhlasu s cookies uděleného prostřednictvím tzv. cookie lišty.
 
 
 
Jak již Úřad dříve informoval, od začátku roku 2022 dochází ke změně právní úpravy ohledně zpracování cookies.

Dnes k tomuto tématu doplnil na svých webových stránkách také rubriku Často kladené otázky. Naleznete v ní vyjádření Úřadu např. k podmínkám udělení takového souhlasu, způsobech informování uživatelů, podobě a umístění tlačítek k přijmutí či odmítnutí souhlasu, případným výjimkám a dalším aktuálním dotazům správců.

Rubrika Často kladené otázky ohledně souhlasu s cookies uděleného prostřednictvím tzv. cookie lišty je k dispozici zde
 

Zdroj: Úřad pro ochranu osobních údajů