Bratislava 7. január 2022 – Potravinárska komora Slovenska (PKS) vyhlásila v roku 2021 už štvrtý ročník súťaže, ktorou oceňuje najlepšie inovácie, reformulácie potravín, ale aj projekty trvalej udržateľnosti. Potravinárske podniky sa uchádzali svojimi výrobkami o víťazstvo v celkovo šiestich kategóriách, a opäť ukázali, že svojim spotrebiteľom vedia ponúknuť zaujímavé inovatívne potraviny a že im ochrana životného prostredia nie je ľahostajná. Napriek obmedzeniam v súvislosti s ochorením COVID-19 mala odborná porota znovu ťažkú situáciu, aby z prihlásených výrobkov vybrala tie najlepšie. PKS okrem hodnotenia produktov udelila ocenenie aj Osobnosti potravinárstva.

„Sme veľmi radi, že napriek obmedzeniam, ktoré nám do životov prinieslo ochorenie COVID-19,  nám bolo do súťaže doručených opäť veľké množstvo prihlášok zaujímavých inovácií v potravinách. Zároveň sa tešíme aj z prihlásených projektov zameraných na trvalú udržateľnosť, pretože ochrana životného prostredia nie je ľahostajná ani potravinárom,“ hovorí Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska. „Na slovenskom trhu máme kvalitné aj inovované potravinové výrobky, ktorými sa ich výrobcovia môžu právom pochváliť. V čase, keď čoraz viac spotrebiteľov vyhľadáva kvalitné potraviny, za ktorými je zároveň aj príbeh spojený s trvalou udržateľnosťou,“ dodáva Jana Venhartová.

Celkovo bolo do súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska za rok 2021 doručených 48 prihlášok. Komisia zložená z odborníkov v oblasti potravinárstva z akademickej a vedeckej obce spomedzi produktov vyberala tie, ktoré spĺňali všetky náročné podmienky hodnotenia. Medzi kritériá hodnotenia patria spôsob spracovania potraviny s vysokou pridanou hodnotou, netradičná receptúra výrobku, neobvyklý spôsob spracovania vedúci k zlepšeniu úžitkových vlastností potraviny, obohatenie portfólia výrobkom s vylepšeným zložením z hľadiska cukru, tuku, či soli.

„Výsledky súťaže za rok 2021 dokazujú, že aj tradičné potravinárske odvetvia, ako je mäsospracujúce, či pekárenské, sú schopné prinášať spotrebiteľom zaujímavé inovácie, ktoré mimoriadne zaujali aj odbornú porotu. Preto boli v kategórií najlepších inovácií za rok 2021 ohodnotené sady výrobkov, ktoré tieto potravinárske podniky priniesli na trh. Chceme týmto motivovať aj ostatných potravinárov, aby investovali do nových inovácií a dali nám o nich vedieť. Pevne veríme, že súťaž bude rovnako úspešná aj v nasledujúcich rokoch“, dodáva Jana Venhartová.

Výsledky 4. ročníka Ceny Potravinárskej komory Slovenska za rok 2021 naleznete zde.

Zdroj: Potravinárska komora Slovenska

Link: https://www.pks.sk/tlacove_spravy2/pozname-vitazov-sutaze-o-cenu-potravinarskej-komory-slovenska-za-rok-2021/