Jak je na tom české zemědělství: 


• Zemědělské půdy opět ubylo
• Rostlinná produkce roste, živočišná stagnuje
• Práce v zemědělství příliš neláká

O 26,0% méně zemědělských subjektů fungovalo v Česku v roce 2020 ve srovnání s rokem 2000. Zemědělský sektor opouštějí především chovatelé hospodářských zvířat, podniků s čistě rostlinnou výrobou v uvedených dvaceti letech téměř pětina přibyla.

44,3 %celkové rozlohy Česka zaujímá orná půda.

28 909 subjektů podnikalo v zemědělství  v roce 2020.

149 mld. Kč činila produkce zemědělského odvětví v roce 2020.

 

 

 

Zdroj: str. 23, ČASOPIS ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU - 11-12/2021

Link: https://www.statistikaamy.cz/wp-content/uploads/2021/12/1804211112.pdf