V roce 2020 bylo exportováno ze země zboží za 4 mld dolarů, tj. nejvíce v historii.

Podle průzkumu kalifornské společnosti IndexBox je Polsko největším vývozcem cigaret na světě. V roce 2020 bylo exportováno ze země zboží za 4 mld dolarů, tj. nejvíce v historii. Polsko se na celosvětovém vývozu podílí 18 %. Největším příjemcem cigaret z této země je Německo, následováno Velkou Británií a Holandskem. Průměrná cena zboží vzrostla o 3,5 %, v minulém roce měla hodnotu 21 tis. dolarů za tunu. Cena prodeje je různá, nejdráže se prodává do Belgie, nejlevněji do Francie. Cena za uplynulé období nejvíce vzrostla v případě Saudské Arábie. Vývoz cigaret z Polska tvoří 1,7 % celého exportu zboží z této země.

Zpracoval tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Polsko.
Zdroj: 300gospodarka.pl

 

Zdroj: CzechTrade

Link: https://www.czechtrade.cz/sluzby/informacni-servis/aktuality/polsko-se-stalo-v-roce-2020-nejvetsim-exporterem-cigaret-na-svete