Systémy zeměpisných značení a zaručených tradičních specialit (ZTS) přinášejí širokou škálu výhod. I když nejsou ve všech členských státech uplatňovány systematicky a v některých členských státech čelí nízké informovanosti a porozumění spotřebitelů, poskytují jasnou přidanou hodnotu EU. Zeměpisná označení a ZTS zajišťují integritu vnitřního trhu EU a poskytují společné normy pro obchod se třetími zeměmi. To jsou klíčová zjištění z publikovaného hodnocení. 

 

 

 

Link: https://ec.europa.eu/info/news/gi-and-tsg-schemes-benefit-producers-2021-dec-21_cs

 

Zdroj: Evropská komise