Rok 2021 byl kvůli přetrvávající celosvětové pandemii koronaviru mezi zemědělci a potravináři ve znamení nejistoty, obav a strachu o jejich podniky. České zemědělství však má za sebou úspěšný rok. Pojďme se krátce ohlédnout za
uplynulými dvanácti měsíci.

  • Česká kvalita - Co do kvality, bezpečnosti a dostupnost potravin patří Česko mezi jednu z nejlepších zemí na světě. V žebříčku Global Food Security Index, který letos zveřejnili vědci britského týdeníku The Economist, Česká republika celosvětově obsadila 5. místo. Ze zemí východní Evropy jsme dokonce první. Mezi naše silné stránky patří systém zajištění bezpečnosti potravin, podíl populace pod globální hranicí chudoby či mírné klima, v němž se ČR nachází, protože bude moci produkovat potraviny v době předpokládaného zvýšení teploty v nadcházejících desetiletích.
  • Vysoká úroda „zeleného zlata“ - Úroda chmele byla letos nejvyšší za posledních 25 let. Díky rekordnímu průměrnému výnosu 1,67 tuny z hektaru se meziročně zvýšila o 40,2 procenta na více než 8 300 tun. Podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského byl letošní červen ve znamení vysokých dešťových srážek. Na některých stanovištích spadlo v úhrnu i více než 150 mm, většina chmelových porostů tak dosáhla vrcholu chmelové konstrukce, tedy sedmi metrů. V roce 2012 české chmelnice vyprodukovaly 4300 tun, o čtyři roky později přes 7700 tun, přitom výměra se změnila jen o 8,5 procenta. Chmelaři museli v poslední dekádě některé plochy kvůli klesající hladině spodních vod opustit.

Více zde.

Zdroj: Zprávy z Ministerstva zemědělství ČR, 12/2021

Link: https://eagri.cz/public/web/file/692108/Zpravy_z_MZe_12_2021.pdf