V právě vydaném informačním listu shrnujeme nejdůležitější události, které se odehrály v průběhu prvního roku předsedy Petra Mlsny v čele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Informujeme nejen o důležitých rozhodnutích v oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek, ale i o všech dalších aktivitách, zejména komunikaci se zainteresovanými stranami a odbornou veřejností na desítkách konferencí a seminářů, důležitých sděleních a výzvách soutěžitelům či zadavatelům, navázání spolupráce s předními českými univerzitami. Podrobně se věnujeme také dvěma největším kongresovým akcím, které Úřad v končícím roce uspořádal, a to konferenci ke 30 letům existence ÚOHS a Svatomartinské konferenci o nejnovějších trendech a dění v hospodářské soutěži a významné tržní síle. V neposlední řadě se zabýváme rovněž nadcházejícím předsednictvím České republiky v Radě EU z pohledu ÚOHS.

Informační list Petr Mlsna - první rok v čele ÚOHS Informační list Petr Mlsna - první rok v čele ÚOHS 1.7 MB

Zdroj: ÚOHS

Link: https://www.uohs.cz/cs/informacni-centrum/tiskove-zpravy/verejna-podpora/3201-informacni-list-k-prvnimu-roku-predsedy-petra-mlsny-v-cele-uohs.html