Praha 14. prosince (ČTK) - Česká obchodní inspekce (ČOI) zjistila ve třetím čtvrtletí při kontrolách prodejců alkoholických nápojů a tabákových výrobků porušení právních předpisů téměř u poloviny kontrol, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. Z celkových 1570 kontrol bylo 674 se zjištěním porušení zákona. Ke 101 kontrolám byly přizvány osoby mladší 18 let, z toho v 61 případech inspektoři ČOI zjistili prodej alkoholických nápojů mladistvým. Od července do konce září uložila inspekce 433 pokut ve výši 1,9 milionu korun.

Česká obchodní inspekce kontrolovala ve třetím čtvrtletí zákaz prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let. Dále zjišťovala, zda obchodníci dodržují zákon o spotřebních daních, povinném značení lihu, i zákon o ochraně spotřebitele.

Porušení některého z ustanovení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zjistili inspektoři ve 126 případech. Z toho v 61 případech obchodníci prodali nebo podali alkoholický nápoj mladistvým a v 41 případech chyběl viditelně umístěný text týkající se zákazu prodeje alkoholu osobám mladším 18 let, případně nebyl tento text pořízen v zákonem stanoveném provedení, tedy v českém jazyce, černými tiskacími písmeny na bílém podkladě o velikosti písmen nejméně dva centimetry. Dále obchodníci v 11 případech prodali či podali tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety osobě mladší 18 let, i v tomto případě u jednotek prodejců chyběla či nebyla v dostatečném provedení cedule o zákazu prodeje mladistvým.

Porušení některého z ustanovení zákona o spotřebních daních zjistili inspektoři ve čtyřech případech a porušení zákona o povinném značení lihu ve sledovaném období nezaznamenali. Nejvíc prodejci porušovali zákon o ochraně spotřebitele. Mezi nejčastější porušení patřilo neseznámení spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb.