Konference Food technology, food quality navazuje na tradici Konzervárensko-potravinářských dnů, na jejichž odborném zajištění se Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha pravidelně podílel. Původní obsah věnovaný zejména problematice úchovy potravin jsme obohatili i o témata kvality potravin v širším kontextu. Vývoj nových technologií a produktů je pro potravinářský průmysl otázkou konkurenceschopnosti a role výzkumných týmů je v této oblasti nezanedbatelná. Proto je konference určena nejen vědeckým pracovníkům, ale i pracovníkům potravinářského průmyslu, odborným zaměstnancům státní správy a dalším zájemcům o danou problematiku. Věříme, že společná konference vytvoří příležitost nejen pro rozšíření povědomí o aktuálních tématech potravinářského výzkumu, ale pomůže i posílit spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou.

 

Kdy: 22. 02. 2022

    Přihlášení do 30. 01.2022

-  Národní konference

-  Sborník příspěvků s ISBN

-    Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

-    Ústav konzervace potravin

     Vložné: 3 000 Kč bez DPH 

   Student: 2 500 Kč bez DPH

  Přihlášení

Přihlašujte se prosím v elektronickém systému

 

  Program

      Food technology, food quality: Nové trendy v úchově potravin

Konference Food technology, food quality navazuje na tradici Konzervárensko-potravinářských dnů, na jejichž odborném zajištění se Ústav konzervace potravin, VŠCHT Praha pravidelně podílel. Původní obsah věnovaný zejména problematice úchovy potravin jsme obohatili i o témata kvality potravin v širším kontextu. Vývoj nových technologií a produktů je pro potravinářský průmysl otázkou konkurenceschopnosti a role výzkumných týmů je v této oblasti nezanedbatelná. Proto je konference určena nejen vědeckým pracovníkům, ale i pracovníkům potravinářského průmyslu, odborným zaměstnancům státní správy a dalším zájemcům o danou problematiku. Věříme, že společná konference vytvoří příležitost nejen pro rozšíření povědomí o aktuálních tématech potravinářského výzkumu, ale pomůže i posílit spolupráci mezi výzkumnou a aplikační sférou.

Konference se koná pod záštitou ministra zemědělství ČR a Potravinářské komory ČR.

Strategie bezpečnosti potravin a výživy

Ing. Jitka Götzová, Ministerstvo zemědělství ČR

Nové strategie Evropské unie

Ing. Miroslav Koberna, CSc., Potravinářská komora ČR

Nové trendy v technologii potravin

doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D., VŠCHT Praha

Moderné trendy odstraňovania nežiadúcich látok z potravín

prof. Ing. Peter Šimko, DrSc., STU Bratislava

Gastroodpady – nadměrné plýtvání potravinami

Ing. Katarína Kajánková, Ph.D., SUEZ CZ, a.s.

Personalizované obaly a jejich design

Martin Bělík, DataLine Technology

Jaké obaly plní funkci ochranné bariéry před pronikáním skladištních škůdců do potravin?

Ing. Radek Aulický, Ph.D. a Ing. Václav Stejskal, Ph.D., VÚRV

Maso ze zkumavky

doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., VETUNI Brno

Alternativy mléka, budoucnost nebo problém?

doc. Ing. Šárka Horáčková, CSc., VŠCHT Praha

Uhlíková stopa potravin v kontextu jejich výživové hodnoty

Ing. Jan Pivoňka, Ph.D., VŠCHT Praha

Během přestávek mezi jednotlivými bloky budou prezentovány posterové příspěvky.

V případě nemožnosti konání akce z důvodu aktuální situace související s šířením nemoci Covid-19 a příslušných opatřeních bude akce přesunuta na vhodnější termín, případně se uskuteční v on-line prostředí. V případě konání akce on-line bude účastníkům vrácena část konferenčního poplatku.

  Aktivní účast

Máte zájem na konferenci prezentovat Vaši práci? Podívejte se na informace o aktivní účasti.

  Pro firmy

Chcete se stát partnerem konference? Podívejte se na informace pro firmy.

Vědecký a organizační výbor

Předsedou vědeckého výboru je prof. Ing. František Kvasnička, CSc. z VŠCHT Praha. Členové vědeckého výboru budou posuzovat zaslané příspěvky.

  Kudy k nám

Konference se koná v budově Ústavu molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4.

Parkování je možné v areálu Ústavu molekulární genetiky AV ČR , při vjezdu je nutné nahlásit na vrátnici účel vjezdu nebo vstupu, tedy účast na konferenci Food technology, food quality.

GPS souřadnice

Loc: 50.017854, 14.466685 (vjezd do areálu)

Loc: 50.014703, 14.465250 (budova ústavu)

Metro a autobus

Metrem do stanice „Kačerov“ (linka C), dále autobusem č. 138 ve směru „Ústavy Akademie věd“ na konečnou stanici.

Metrem do stanice „Budějovická“, dále autobusem č. 193 ve směru „Šeberák“ na zastávku „Zelené domky“, pak 150 m pěšky zpět, odbočit vlevo a dalších 100 m k vrátnici areálu.

Foto budovy (originál)

Mapka 1 (originál)

Mapka 2 (originál)

  Kontakt

V případě dotazů, prosím, kontaktujte:

Ing. Magdaléna Hrubá

e     +420 220 44 5103

b      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Aktualizováno: 15.11.2021 16:53, Autor: Magdaléna Hrubá