Naše Unie a její občané za poslední rok a půl dokázali, že tváří v tvář celé řadě nebývalých výzev jsme silní, odhodlaní a jednotní. Dnešní svět je stále plný nejistoty, ničivých událostí a zvětšujícího se geopolitického napětí, zapomenout nemůžeme ani na klimatické změny a přírodu v kritickém stavu. Avšak chopíme-li se příležitosti, kterou nám tyto výzvy nabízejí, a využijeme-li základů, které jsme položili, můžeme společenskou transformaci, již Evropa potřebuje a již si občané zaslouží, uskutečnit.Naše Unie a její občané za poslední rok a půl dokázali, že tváří v tvář celé řadě nebývalých výzev jsme silní, odhodlaní a jednotní. Dnešní svět je stále plný nejistoty, ničivých událostí a zvětšujícího se geopolitického napětí, zapomenout nemůžeme ani na klimatické změny a přírodu v kritickém stavu. Avšak chopíme-li se příležitosti, kterou nám tyto výzvy nabízejí, a využijeme-li základů, které jsme položili, můžeme společenskou transformaci, již Evropa potřebuje a již si občané zaslouží, uskutečnit.

 

V tomto pracovním programu uvádíme konkrétní kroky, které hodláme podniknout, abychom dál naplňovali cíle, jež jsme si na začátku mandátu stanovili, a vedli Unii dál k udržitelnému oživení. V programu jsou obsaženy také hlavní legislativní návrhy, jež by měly v legislativním procesu dostat přednost, aby mohly být pohotově uplatněny v praxi. Jejich seznam bude tvořit základ našeho dialogu s Evropským parlamentem a Radou, z něhož by do konce roku mělo vzejít společné prohlášení o legislativních prioritách, tak jak je stanoveno v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů.Ukázali jsme, že jednáme-li společně, dokážeme generační výzvy překonat snáze a lépe chránit životy a živobytí.Tuto jednotu nyní potřebujeme více než kdykoli předtím – nesmíme jí však obětovat své cíle. Chceme-li vybudovat silnou Unii a prosperující budoucnost, budeme potřebovat obojí.

 

Více zde.