Vyhláška č. 397/2021 Sb., o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány, transponuje příslušné unijní předpisy, přičemž upravuje mimo jiné i) způsob poskytování informací o konzervovaném ovoci a konzervované zelenině, skořápkových plodech, houbách, bramborách a výrobcích z nich a banánech; ii) požadavky na jejich jakost vztahující se k názvu; iii) přípustné záporné hmotnostní odchylky těchto potravin; iv) teplotní režimy a relativní vlhkost vzduchu při uchovávání, jakož i způsoby uchovávání a manipulace během uvádění těchto potravin na trh; a v) minimální technologické požadavky pro tyto potraviny. Dle přechodných ustanovení lze tyto potraviny vyrábět, označovat a uvádět na trh podle zrušované vyhlášky č. 157/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti nové vyhlášky, a to do 1. července 2022. Současně lze prodávat do vyprodání zásob potraviny uvedené na trh nebo označené přede dnem nabytí účinnosti nové vyhlášky, které jsou v souladu se zrušovanou vyhláškou č. 157/2003 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. | účinnost od 1. ledna 2022.

Zdroj: PEYTON legal, Výběr legislativních aktualit