(Praha 23.11.2021) Svaz výrobců nealkoholických nápojů (SVNN), který sdružuje právnické a fyzické osoby podílející se na výrobě nealkoholických nápojů, nebo se o činnosti spjaté s ní zajímají, přijal nového člena. Stala se jím společnost MASPEX Czech s.r.o.

Ke stávajícím členům, jejichž nápojové portfolio již dnes čítá stovky produktů, se nově řadí i MASPEX Czech s.r.o., který je součástí koncernu Maspex Wadowice Group. Maspex Czech s.r.o. je potravinářská společnost zabývající se prodejem nápojů a potravin, především 100% džusů, ovocných nápojů, limonád a energetických drinků. Mezi hlavní značky z portfolia patří Relax, Tiger, Dr. Witt, Original River, Caprio a Márka nebo dětský Kubík a Figo. MASPEX Czech s.r.o. je od loňského roku i výhradním distributorem ledových čajů Nestea.

Prezident Svazu výrobců nealkoholických nápojů Jiří Pražan k nové spolupráci dodal: „Jsme velmi rádi, že nyní můžeme poskytovat naše odborné služby a expertní znalostli z oboru dalšímu významnému hráči na trhu v oblasti nealkoholických nápojů, zejména v otázkách potravinářské legislativy, reformulací, jednocestných obalů a dalších strategických záležitostí.“

Veronika Jakubcová

výkonná ředitelka SVNN

M: +420 601 391 795       

E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www.svnn.cz

Svaz výrobců nealkoholických nápojů již od roku 1993 sdružuje právnické a fyzické osoby, které se podílejí na výrobě nealkoholických nápojů. Svaz je ustaven k prosazování a obhajobě práv a společných zájmů svých členů v oboru výroby nealkoholických nápojů  a při veškerých dalších aktivitách s tímto oborem spojených. Svaz prosazuje a obhajuje práva a společné zájmy svých členů a své členy zastupuje zejména při přípravě právních předpisů, majících dopad na obor výroby nealkoholických nápojů, při realizaci hospodářské politiky České republiky a při propagování nealkoholických nápojů. Svaz zastupuje své členy a předkládá návrhy a stanoviska odrážející jejich společné zájmy a odborné poznatky zejména ve vztahu k: zákonodárným orgánům a ke státní správě, krajským a obecním samosprávám, zájmovým samosprávám, hospodářským organizacím a spolkům, organizacím zaměstnavatelů a zaměstnanců, vědecko-výzkumným, vzdělávacím, školícím a obchodním institucím, veřejnosti, médiím, organizacím působících v oblasti reklamy, zahraničním subjektům s obdobným zaměřením. Svaz se zasazuje o regulérní soutěž v oboru výroby a distribuce nealkoholických nápojů. Svaz se vlastní činností podílí na šíření informací o nealkoholických nápojích a přispívá k jejich propagaci a ochraně před nekalou soutěží v zájmu veřejnosti. Svaz pečuje o výměnu hospodářských, technických a vědeckých informací a podporuje odbornou výchovu a další mimoškolní vzdělávání pracovníků činných  ve výrobě a distribuci nealkoholických nápojů na národní i mezinárodní úrovni.