POTRAVINOVÝ SEMAFOR: KOLA BEZ CUKRU JE ZDRAVÁ, LOSOS NE Strategie „Od zemědělce ke spotřebiteli“ („Farm to Fork“), která je součástí klimatického balíčku „Zelené dohody pro Evropu“ („Green Deal“) mimo jiné cílí i na sektor potravinářství. Podívejte se na důležité změny, které Evropská komise navrhuje.

#cíl: Zavést povinný systém značení výživových hodnot na předních stranách obalů potravin. #potravinářská praxe: Značení potravin pomocí písmen a barevného semaforu, jako je např. Nutriscore, je podle nás příliš zjednodušující. Podobné značení ke zdravému stravování moc nepřispěje a k lepší orientaci spotřebitele už vůbec ne. Systém totiž nebere v potaz velikost konzumovaných porcí dané potraviny, ani celkovou denní skladbu stravy. Tento systém navíc může vést k diskriminaci kvalitních a tradičních potravin a také potravin, které mají legislativně stanovené složení. A jelikož existuje několik různých profilů pro několik kategorií potravin, dochází tak i k absurdním situacím – do „nejzdravější“ zelené kategorie spadnou třeba hranolky, knedlíky, kolové nápoje s umělými sladidly či energetické nápoje bez cukru. Naopak sýr nebo maso z lososa jsou označeny červeně. Tyto nelogičnosti by bylo potřeba odstranit, protože takový systém by nebyl pro spotřebitele důvěryhodný. Nejsrozumitelnější informace pro spotřebitele podle nás nabízí současné povinné označování potravin tabulkou nutričních hodnot. Ta se vždy vztahuje k 100 g nebo 100 ml, takže zákazník má také možnost potraviny mezi sebou porovnat. Na obalu jsou i některá další vodítka, podle kterých mohou spotřebitelé nakupovat, například označení „se sníženým obsahem energie“, „se sníženým obsahem cukru“, „bez cukru“, „se sníženým obsahem soli“ a podobně.

 

#cíl: Omezení konzumace masa (kvůli snížení výskytu civilizačních chorob a šetrnějšímu zacházení s přírodními zdroji) a zvýšení konzumace potravin rostlinného původu – ovoce, zeleniny, luštěnin apod. #potravinářská praxe: Na vznik civilizačních chorob má vliv celá řada faktorů a nelze jednoduše spojovat konzumaci červeného masa s jejich vznikem. Důležitým faktorem je bezesporu životní styl člověka a vyvážená strava. Maso tvoří významnou část jeho výživy s řadou přínosů (cenné živiny), nicméně obecně lze konstatovat, že je nutno brát v úvahu denní spotřebu a kombinaci s dalšími potravinami, které ovlivňují metabolické pochody v organismu.

#reakce průmyslu: Izraelská společnost Zero Egg vyvinula všestrannou rostlinou náhradu vajec vhodnou v potravinářství při výrobě omelet, pečiva, těstovin a omáček. Skupina dánských studentů vyvinula 3D techniku pro tisk rostlinné alternativy lososího masa. Cílem projektu je vyvinout do roku 2022 rostlinnou náhražku ryb na bázi bílkovin z hub a hrachu. Potravinářský řetězec Tesco plánuje do roku 2025 navýšit prodej rostlinných alternativ masa a masných výrobků o 300 %.

Zdroj: Zprávy z Ministerstva zemědělství 11/2021

Link: Zprávy z Ministerstva zemědělství 11/2021 (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)