POZVÁNKA na výroční konferenci Výboru pro udržitelnou a etickou produkci při České technologické platformě pro potraviny, která se uskuteční dne

9. listopadu 2021 od 9:30 hodin

v Národním zemědělském muzeu, velký sál 3. patro

Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

Záštitu nad konáním konference převzal ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc.

Akce se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí.

 

Program konference a doprovodné informace naleznete v příloze.

 

PROGRAM