EIT Food hledá potravinářské společnosti z Bulharska, Chorvatska, Kypru, České republiky, Estonska, Řecka, Maďarska, Itálie, Lotyšska, Litvy, Malty, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Španělska. Společnosti dostanou příležitost zapojit se do projektu, ve kterém mohou vyvíjet nové potraviny a nápoje pro seniory (projekt RIS CEL, koordinovaný Varšavskou univerzitou, financovaný Evropským institutem pro inovace a technologie v rámci programu Horizont Evropa).

V letech 2019–2021 spolupracovala Varšavská univerzita, EIT Food a místní univerzity se 42 týmy spotřebitelů z různých částí Evropy a shromáždili velké množství spotřebitelských poznatků a návrhů nových produktů. Některé z produktových nápadů byly transformovány do konkrétních produktů uváděných na trh – k říjnu 2021 bylo na trh úspěšně uvedeno 15 takových produktů ve 14 zemích. Management projektu nicméně stále disponuje s dalším velkým množstvím komerčně atraktivních, spotřebiteli generovaných nápadů a užitečných náhledů na specifické potřeby a požadavky spotřebitelů týkající se různých kategorií potravinářských výrobků.

EIT Food nyní hledá zavedené potravinářské společnosti, které by se do projektu zapojily. Společnosti získají finanční prostředky a přístup ke konkrétním spotřebitelským poznatkům, nápadům a školení/mentoringu k navrhování nových produktů. Výzva je vynikající příležitostí podpory věnovanou společnostem pracujícím na spotřebitelských potravinách a nápojích, které by mohly oslovit starší spotřebitele / seniory.

Zjistěte více o výzvě:

https://www.eitfood.eu/procurement/call-for-expression-of-interest-to-participate-in-eit-food-ris-consumer-engagement-labs-food-companies

Termín: 5. listopadu 2021

Více informací o projektu:

https://www.eitfood.eu/projects/ris-consumer-engagement-labs

http://timo.wz.uw.edu.pl/cel/