Pracovněprávní vztahy vám ve firmě fungují, ale vždycky se najde někdo, komu se něco nezdá. Ať už zaměstnanec nebo kontrola. Nejste v tom sami. Podobné situace řeší každý den stovky vašich kolegů.

Přihlaste se na webinář kde na příkladech z praxe získáte návod, jak správně řešit konkrétní situace, se kterými se při vaší práci často setkáváte.


A: Program webináře

9:00 – 9:45 Nejčastější pracovně právní přešlapy zaměstnavatelů

Kateřina Kozáková, Hospodářská komora České republiky     

 • Problematika švarc systému a dohod.
 • Nelegální zaměstnávání.
 • Pracovní doba & doba odpočinku.

9:45 – 9:50 přestávka

9:50 – 10:35 Vybrané pracovněprávní otázky v kontextu aktuální judikatury vysokých soudů  / část 1.

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph. D., Felix a spol. advokátní kancelář

 • Spravedlivé odměňování – stejná odměna za práci stejné hodnoty
 • Pracovní pohotovost
 • Doložka mlčenlivosti

10:35 – 10:45 přestávka

10:45 – 11:30 Vybrané pracovněprávní otázky v kontextu aktuální judikatury vysokých soudů  / část 2.

  • Konkurenční doložka
  • Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
  • Pracovní poměr na dobu určitou

Zdroj: HK ČR

Link: 🔴 Nejčastější pracovněprávní přešlapy zaměstnavatelů. Webinář - Hospodářská komora ČR