Český segment výrobců krmiv a krmných směsí, pod záštitou Spolku pro komodity a krmiva a s podporou resortů MZe, MŽP a MPO, aktuálně inicioval národní Chartu udržitelné výroby krmiv a krmných směsí.

Zájemci naleznou veškeré informace na www.udrzitelnekrmivo.cz.