Ministerstvo zemědělství požádalo EK o opravu jednotky (správně mg/kg) pro hodnoty ML kadmia.

Dne 11. 8. 2021 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Komise (EU) 2021/1323, které se týká maximálních limitů kadmia v určitých potravinách. Tímto nařízením došlo ke změně nařízení č. 1881/2006 o maximálních limitech (ML) některých kontaminujících látek v potravinách, pokud jde o ML pro kadmium.

V publikovaném nařízení 2021/1323 je však pro hodnoty ML kadmia uvedena chybná jednotka: µg/kg čerstvé hmotnosti. Správně mají být hodnoty maximálních limitů pro kadmium vyjádřeny v mg/kg čerstvé hmotnosti.

Ministerstvo zemědělství požádalo Evropskou komisi o opravu této chyby.
Evropská komise zveřejnila Opravu nařízení 2021/1323.

 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství, EUR-Lex

 

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Link: https://www.bezpecnostpotravin.cz/oprava-narizeni-komise-(eu)-2021-1323-pokud-jde-o-maximalni-limity-kadmia-v-nekterych-potravinach.aspx