Ministerstvo zemědělství zve české firmy k účasti na společné expozici na prestižním mezinárodním veletrhu Internationale Grüne Woche 2022, který se uskuteční ve dnech 21. - 30. ledna 2022 v Berlíně (Spolková republika Německo).

Přihlášku k účasti ve společné expozici Ministerstva zemědělství na veletrhu IGW Berlín 2022 je nutno zaslat nejpozději do 31. října 2021 (viz dále v dokumentu přílohou).

Přílohy

Zdroj: MZe ČR

Link: Pozvánka do Berlína k účasti na Internationale Grüne Woche 21. - 30. ledna 2022 (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)