Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) pořádá online workshop zaměřený na Mimosoudní řešení sporů (ADR). Cílem tohoto workshopu je zvýšit povědomí o ADR a popsat úlohy zainteresovaných stran.

Workshop bude probíhat v anglickém jazyce.

Program

Registrace