Projekt Právní pomoc potravinám má za cíl v nelehké době pandemie koronaviruProjekt Právní pomoc potravinám má za cíl v nelehké době pandemie koronaviru(COVID-19) poskytnout českým provozovatelům potravinářských podniků a ostatnímproducentům potravin, kteří jsou zasaženi aktuální krizí či vynakládají obrovské úsilík udržení zásobování obchodů a obyvatel, bezplatné právní poradenství o základníchprávních otázkách souvisejících se současnou situací.Webová stránka projektu obsahuje databázi právních otázek a odpovědí řazenoudo jednotlivých témat. Odpovědi uvedené u jednotlivých otázek jsou vypracovány dleprávního stavu v den jejich vypracování uvedený pod odpovědí a vzhledem k měnícímse opatřením a programům pomoci nemusí být již aktuální.

Odpovídáme například na tyto otázky:

 

Mohou zaměstnavatelé zrušit povinnost zaměstnanců nosit ochranné prostředky dýchacích cest na pracovišti?

Je zvýhodňování očkovaných zaměstnanců (např. formou volna či fi nanční odměny) ze strany zaměstnavatele vůči neočkovaným zaměstnancům diskriminující?

Jaké sankce mi hrozí v případě nesplnění peněžitého dluhu v důsledku mimořádných opatření vydaných v souvislosti se současnou epidemií?

Obchodní partner odmítl plnit smluvní povinnost s odůvodněním, že se pro něho za současné situace spojené s epidemií koronaviru stalo plnění smlouvy obtížnějším?Je oprávněn v této situaci neplnit smlouvu?

Více zde.