Vsetín 16. září (ČTK) - Muzeum regionu Valašsko připravilo ve vsetínském zámku výstavu nazvanou Někdo to rád sušené. Představuje historii i současnost sušení ovoce nejen na Horním Vsacku. Nechybí ani kopie tradiční valašské sušárny, sdělil ČTK mluvčí muzea Jiří Koňařík. Výstava potrvá do 30. ledna příštího roku.

Zpracování ovoce různým způsobem je pro podzimní období typické. "V uplynulých staletích se tady sice pilo kde co, ale kvalitní ovocná pálenka to rozhodně nebyla. Úroda z ovocných sadů mnohem častěji končila v sušírnách ovoce, jež byly v dávnější minulosti zcela běžnou součástí valašské krajiny. V první polovině 20. století sice začala obliba sušení ovoce z mnoha příčin razantně slábnout, nikdy však nevymizela úplně. A v současnosti se k ní lidé začínají opět vracet," uvedla historička muzea a kurátorka výstavy Ivana Spitzer Ostřanská.

Autoři výstavy při její přípravě vycházeli z výzkumu tradičních sušíren, kterému se muzeum věnuje od roku 2016. "Zaměřili jsme se v něm zejména na oblast Horního Vsacka. Vyjíždíme do terénu, studujeme v dobové literatuře a hledáme v archivních materiálech. Hodně nás těší i to, že některé chátrající stavby se díky naší aktivitě daří zachránit a uchovat pro další generace," uvedl kurátor výstavy a spoluautor výzkumu Lukáš Spitzer.

Výstava představí sušírny prostřednictvím dobových fotografií, návštěvníci si mohou například také prohlédnout zvenku i zevnitř zmenšenou kopii tradiční sušírny. "Součástí výstavy je i několik zajímavých doprovodných akcí. V rámci Vsetínské noci v pátek 17. září proběhnou komentované prohlídky s autorkou výstavy. V polovině října chystáme exkurze do funkční sušárny a v listopadu doplňující výstavu ovoce a tradičních krajových odrůd. Vrcholnou událostí pak bude křest recenzované monografie o hornovsackých sušárnách ovoce, která je aktuálním výstupem z našeho dosavadního výzkumu," uvedl ředitel muzea Tomáš Vitásek.

jmk kš