V souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 396/2005 se v následujícím dokumentu předkládá program kontroly pro rezidua pesticidů v České republice pro roky 2022–2024.

Zpracovatel:

Ministerstvo zdravotnictví
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
Odbor ochrany veřejného zdraví