Evropská komise v uplynulém týdnu potvrdila termín konání konference k Farm to Fork, konference proběhne v Bruselu v termínu 14-15/10/2021. Konference by se měla zaměřit na dosud dosažený pokrok v oblasti cílů a iniciativ, které byly definovány ve strategii Farm to Fork v květnu 2020. Konference bude probíhat v hybridním modelu – účast by tedy měla být možná jak prezenční, tak online. Většina účastníků by ale podle vyjádření Komise měla i nadále být připojena přednostně online.

Více informací zde.