Národní plán obnovy (NPO) je východiskem pro čerpání podpory z nového Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility, RRF). Na základě předloženého NPO požádala ČR o finanční příspěvek z RRF ve výši přibližně 179 mld. Kč ve formě grantů.

Parametry fungování RRF jsou jedním z výsledků dohody, které dosáhli členové Evropské rady na svém mimořádném zasedání ve dnech 17. až 21. července 2020 o víceletém finančním rámci EU a Next Generation EU na období let 2021–2027. Podporu z RRF mohou členské státy čerpat do roku 2026. Tento nástroj má pomoci zemím EU zotavit se z následků pandemie a podpořit investice a reformy do zelené a digitální transformace evropské ekonomiky. Kromě grantové podpory lze žádat o zvýhodněné půjčky (až do výše 6,8 % HND 2019 v běžných cenách), a to do srpna 2023.

NPO je složen z více než dvou desítek komponent, vytvářejících šest tematických okruhů, tzv. pilířů (Digitální transformace; Fyzická infrastruktura a zelená tranzice; Vzdělávání a trh práce; Instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na COVID-19; Výzkum, vývoj a inovace a Zdraví a odolnost obyvatel).

Vláda ČR schválila NPO na svém jednání dne 17. května 2021 a následně byl plán oficiálně odevzdán 1. června 2021 Evropské komisi (dále Komise nebo EK) k jejímu posouzení. Po vypořádání připomínek publikovala Komise 19. července 2021 dokument "Návrh prováděcího rozhodnutí Rady o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka", který představila v týž den v Praze její předsedkyně Ursula von der Leyen na setkání s předsedou vlády Andrejem Babišem.

 

Zdroj: MZe ČR

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-plan-obnovy/