Ministerstvo zemědělství vydalo ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i. Praha-Ruzyně publikaci Genetické zdroje rostlin a zdravá výživa.

Smyslem této publikace je nejenom zvýšit povědomí o genetických zdrojích zemědělských plodin, které jsou v současné době uchovávány a využívány v rámci specifických pracovišť na území České republiky, ale také poskytnout řadu zajímavých informací z oblasti zdravé výživy a zdravého životního stylu.

Přílohy

Zdroj: MZe ČR

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/geneticke-zdroje/narodni-program/ministerstvo-zemedelstvi-vydalo-ve.html