Na konferenci v Praze se 2. a 3. září setkají vědci, ekonomové a političtí představitelé České republiky, Saska a Bavorska, kteří budou diskutovat o aktuálním vývoji v oblasti zelených technologií. Ústředním tématem budou zejména možnosti posílení spolupráce. Odborníci z obou zemí se budou zabývat například kvalitou vody a ovzduší, lidským zdraví, oběhovým hospodářstvím, obaly, informačními systémy, Zelenou dohodou pro Evropu (Green Deal) nebo programy financování vědecké spolupráce.

„Dopady změny klimatu vidíme každý den. Je nejvyšší čas, abychom pro tuto výzvu lidstva nalezli inovativní řešení. Tato řešení nebudou zadarmo. A programy jako je Zelená dohoda pro Evropu pomáhají vytvořit podmínky pro investice do technologií budoucnosti,“ říká německý velvyslanec v České republice Andreas Künne a dodává: „Globální problémy dokážeme vyřešit pouze společně. Česká republika a Německo jsou již dnes důležitými centry výzkumu, která chceme společně využít k vyřešení tohoto obtížného úkolu.“

„Zelené technologie budou hrát v boji s klimatickou změnou čím dál větší roli. Velmi mě těší možnost výměny vědeckých poznatků a přeshraniční spolupráce na poli ochrany životního prostředí a klimatu. Dopady globálního oteplování se totiž nezastaví na státní hranici.“, dodává Bernd Sibler, ministr Svobodného státu Bavorsko pro vědu a kulturu.

Podobně se vyjádřil také Wolfram Günther, ministr Svobodného státu Sasko pro energetiku, ochranu klimatu, životní prostředí a zemědělství: „Výrazně zpomalit změnu klimatu je naší odpovědností vůči našim dětem a vnoučatům. Naším cílem je klimatická neutralita. Proto je nutné, aby byla transformace všech ekonomických sektorů rychlá a komplexní. Ochrana klimatu skýtá velký potenciál pro inovace a mnoho příležitostí pro firmy. V České republice a Sasku pro to podle mého názoru panují dobré podmínky a také zde zaznívá mnoho dobrých návrhů řešení.“

„Sasko a Bavorsko jsou země, se kterými spolupracujeme v oblasti ochrany přírody a krajiny a obecně životního prostředí dlouhodobě. Stačí připomenout spolupráci národních parků Šumava a Bavorský les nebo společné aktivity se saskými kolegy při ochraně populace vlka. Protože žijeme v blízkém sousedství, trápí nás podobné problémy, nejen dopady změny klimatu jako jsou epizody sucha nebo naopak povodně, ale také nakládání s odpady nebo kvalita ovzduší ve městech. Proto dává více než smysl hledat na společné problémy společná řešení,“ říká ministr životního prostředí České republiky Richard Brabec.

"Ochranu životního prostředí bychom neměli vnímat jen jako naši povinnost. Je pro nás totiž i příležitostí, jak modernizovat ekonomiku, posílit konkurenceschopnost a vytvořit dobře placená pracovní místa. K tomu je třeba navazovat partnerství, která nám pomohou naplňovat klimatické cíle dohodnuté na evropské úrovni. Vše ale s ohledem na to, aby náklady byly efektivní a naplňování těchto cílů sociálně šetrné. Nemělo by dojít například ke zvyšování životních nákladů zejména pro nízko a středně příjmové skupiny, " říká ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek.

„V Technologické agentuře České republiky (TA ČR) dlouhodobě podporujeme aplikovaný výzkum a vývoj užitečný pro společnost. Zabývat se problematikou klimatické změny a tématy s ní související, je v dnešní době opravdu nezbytné. Našim řešitelům proto poskytujeme možnosti podpory, jež přispějí k řešení této naléhavé situace. Rád bych zmínil například Program Prostředí pro život, který administrujeme pro Ministerstvo životního prostředí, a který se zabývá zdravým a kvalitním životním prostředím a udržitelným využíváním přírodních zdrojů. Nicméně tato problematika je horizontálnějšího charakteru a v podstatě v každém z našich programů jsou podpořeny projekty, které představují významný přínos pro zelenější společnost,” uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka.

Konferenci organizují Německé velvyslanectví v Praze, Kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko a Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice společně s Ministerstvem životního prostředí České republiky, Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Technologickou agenturou České republiky (TA ČR). Zúčastní se jí rovněž saský ministr pro energetiku, ochranu klimatu, životní prostředí a zemědělství Wolfram Günther a bavorský ministr pro vědu a kulturu Bernd Sibler (prostřednictvím videokonference). Konference se uskuteční v Národní technické knihovně. Podrobný program naleznete na webové stránce www.green-technologies.org.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zdroj: MŽP ČR

Link: Česko-německá konference bude hledat společná řešení v ochraně klimatu - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)