Výstava se koná v Brně ve dnech 5.-8. září 2021.

Zveme Vás na Národní výstavu hospodářských zvířat, která se  bude konat společně s veletrhem ANIMAL TECH.

NÁRODNÍ VÝSTAVA v Brně je největší přehlídkou živočišné produkce v České republice. Přes 800 kusů zvířat - skotu, ovcí, koz, prasat a koní je předvedeno v Národních šampionátech, přehlídkách a hodnoceních za účasti českých i mezinárodních porotců. Výstava se těší velké popularitě u odborné i laické veřejnosti.

Za Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zde můžete potkat experty odboru kontroly zemědělských vstupů. Expozice ÚKZÚZ bude zaměřena na oblast krmiv.

Souběžně s Národní výstavou hospodářských zvířat proběhne 10. středoevropský veterinární kongres.

Zdroj: ÚKZÚZ

Link: Internetový portál bezpečnosti potravin - Národní výstava hospodářských zvířat 2021 (bezpecnostpotravin.cz)