Tisková zpráva

 

Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) vítá spuštění programu Obchůdek 2021+

Program Obchůdek 2021+ je zásadním krokem, který může pomoci zachránit stovky prodejen v malých obcích. Poprvé dostanou díky programu tyto obchody podporu přímo z centrální úrovně. Obecně nejde o prodejny, jejichž provozování by bylo ziskové, často je jejich provoz spíše veřejnou službou. Mnozí členové AČTO dotují obchody v malých obcích ze svých zisků, nelze však reálně očekávat, že tak budou činit dlouhodobě. 

AČTO stála u vzniku celého programu a vítá v této souvislosti, že se jej konečně po dlouhotrvajících jednáních s představiteli státní správy i samosprávy  podařilo uvést v život.  

Vesnice mají za sebou vlnu zavírání hospod a obchodů a zbylé prodejny jsou dnes často jediným centrem společenského dění a zároveň místem, kde si místní mohou kromě potravin obstarat i řadu dalších služeb, jako je třeba výběr hotovosti, platbu složenek, nákup léků či poštu. Na venkově je navíc vyšší koncentrace starších občanů, pro ty je možnost jednoduchého nákupu potravin naprosto klíčová. Význam možnosti si bez složitého cestování nakoupit potraviny podtrhla pandemie COVID-19.

Aktuálně je v rámci projektu na každý kraj s výjimkou Prahy vyčleněna ročně částka 3 miliónů korun, celkem jde v rámu pětiletého období o částku 195 milionů korun.

Samozřejmě by ideálně mělo být na projekt vyčleněno více prostředků, prodejen v obcích do 1000 obyvatel je totiž několik tisíc a program pomůže zatím jen části z nich. Na druhou stranu venkovské prodejny  podporuje bez ohledu na politické zabarvení volených zástupců i řada krajů či obcí a pokud se jednotlivé podpory zkombinují, může jíž jít o dost významnou částku. Škoda je, že myšlenka nutnosti veřejné podpory prodejen v nejmenších obcích stále ještě zdaleka nepronikla do všech krajů,“ říká ke spuštění programu Pavel Březina, předseda AČTO.

Za důležité v této souvislosti Březina považuje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) již nyní přislíbilo další navýšení prostředků vyčleněných na tento program v případě vyčerpání zatím stanové částky.

 Do budoucna by AČTO uvítalo, aby byl kladen ještě větší důraz na kvalitu poskytovaných služeb kterou by měly více hlídat konkrétní obce. V návaznosti na vládní podporu realizovanou v rámci  programu Obchůdek 2021+  AČTO nesouhlasí s návrhy na nepřiměřené zvyšování minimální mzdy, s nimiž přicházejí někteří koaliční politici. 

Stát absurdně na jedné straně chce obchodům v nejmenších obcích pomáhat, na stranu druhou někteří nezodpovědní koaliční politici navrhují tak vysoké zvyšování minimální mzdy, které by ty stejné obchody mohlo zlikvidovat,“ uzavírá Březina.   

 

Asociace českého tradičního obchodu je historicky první a největší konsolidovaný subjekt, který sdružuje české maloobchodníky z oblasti malého a středního podnikání. V současnosti má AČTO 30 členů z řad českých maloobchodních sítí i českých výrobců potravin. Reprezentuje na 7 000 prodejen s 30 000 zaměstnanci, čímž představuje cca 20% podíl na trhu s potravinami. Hlavním posláním AČTO je hájit zájmy svých členů před trvale nepříznivým působením nekalé konkurence, přispívat k vytvoření rovného a spravedlivého konkurenčního prostředí a chránit české nezávislé prodejny před negativními vlivy trhu či legislativy. Projekt certifikace, spojený s udílením značky TRADIČNÍ ČESKÝ OBCHOD – CERTIFIKOVÁNO ASOCIACÍ ČESKÉHO TRADIČNÍHO OBCHODU, spustilo AČTO koncem listopadu 2016. Projekt certifikace získal podporu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Rady kvality ČR.

Další informace:

Mgr. Ivo Čižmár, mediální zastoupení AČTO

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 602 130 450

Zdroj: AČTO 

Link: https://www.acto.cz/aktuality/asociace-ceskeho-tradicniho-obchodu-vita-spusteni-programu-obchudek-2021