Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje spotřebitele na mléčný výrobek „Kunín Pohár mléčný dezert 150 g“, který obsahuje stopové množství etylenoxidu. Tento pesticid, který se dostal do přídatné látky (Flanogen), není v EU povolený. SVS obdržela informaci o etylenoxidu v přídatné látce prostřednictvím systému rychlého varování RASFF. Do trží sítě bylo distribuováno 385 tisíc kusů zmíněného výrobku. Produkt prodávají různí prodejci. V současné době probíhá stahování výrobku, které zahájil výrobce z vlastního rozhodnutí a SVS dohlíží na jeho řádné provedení. Spotřebitelé, kteří doma produkt mají, by jej neměli konzumovat a mohou jej vrátit v místě, kde jej zakoupili.

 Identifikace výrobku:

Název: Kunín Pohár mléčný dezert 150 g, příchuť – čokoláda, jahoda, borůvka a meruňka

 Datum spotřeby: 21. 7. 2021, 22. 7. 2021, 23. 7. 2021, 27. 7. 2021, 28. 7. 2021, 29. 7. 2021

 Výrobce: Lactalis CZ, s.r.o.

V současné době probíhá stahování produktu, které se týká pouze výrobků s uvedenými daty spotřeby, ostatní výrobky nejsou tímto opatřením dotčeny. SVS doporučuje výrobky s uvedeným datem spotřeby nekonzumovat a vrátit v místě prodeje. Zde bude vrácena kupní cena i bez předložení pokladního dokladu.

Etylenoxid se v některých třetích zemích používá pro regulaci zrání, a to je pravděpodobně důvodem, že se jeho malé množství objevilo v přídatné látce (Flanogen), která se dostala na unijní trh a byla následně použita pří výrobě dotčeného mléčného výrobku.

Etylenoxid je velmi reaktivní plynná látka s mutagenními a karcinogenními účinky, a tudíž není ani hodnotitelná s ohledem na rizika pro zdraví a žádná hladina není pro člověka bezpečná. Používá se jako pesticid k ošetření některých rostlinných komodit. V EU není povolen.

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

 

Autor: SVS ČR

Link: SVS dohlíží na stažení mléčného výrobku, který obsahuje etylenoxid – Státní veterinární správa (svscr.cz)

Komentář PK ČR:

Společnost Lactalis CZ, s.r.o. preventivně stahuje výrobky značky Mlékárna Kunín, ve kterých je použita surovina, která nesplňuje požadavky na bezpečnou potravinu.
Jedná se o pesticid ethylenoxid analyzovaný ve složce jedné z ingrediencí, karubinu, v množství překračující maximální povolené limity. Dodavatel suroviny nezajistil shodu této suroviny s požadavky evropské legislativy, kde je použití ethylen oxidu zakázané. „Jestliže se provozovatel potravinářského podniku domnívá nebo má důvod se domnívat, že potravina, kterou dovezl, vyprodukoval, zpracoval, vyrobil nebo distribuoval, není v souladu s požadavky na bezpečnost potravin, neprodleně přistoupí ke stažení dotyčné potraviny z trhu, pokud tato potravina již není pod bezprostřední kontrolou tohoto původního provozovatele potravinářského podniku, a uvědomí o tom příslušné orgán.“ Evropská komise koordinovala diskuze se zapojením všech členských států o přístupu k uchopení tohoto potenciálně velmi rozsáhlého problému. Výsledná pozici plně respektuje vysoký standard bezpečnosti potravin nastavený v rámci EU.