Navzdory vysokým cenám komodit a nejistotám ohledně nabídky a poptávky je podle nové zprávy Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) systém světového obchodu s potravinami odolný. Podle pololetního reportu „FAO Food Outlook“ dosáhl obchod se zemědělskými produkty většího nárůstu než obchod se zbožím.

FAO odhaduje hodnotu celosvětového dovozu potravin za první pololetí roku 2021 na 1,72 bilionu dolarů, což je o 12 % více než v loňském roce. "Rostoucí ceny však vzbuzují obavy, že vyšší výdaje za potraviny mohou maskovat zhoršující se kvalitu stravování ve zranitelných zemích," uvedlo FAO s tím, že rostoucí dovoz potravin jako podíl všech dovozů může být indikátorem prvního varování před možnými krizemi v některých oblastech.

I přes nový nárůst výrobních kapacit v Číně přetrvává velký deficit vepřového masa, což vyvolává expanzi produkce ve všech hlavních výrobních regionech, zejména v Brazílii a Evropské Unii. Znovuobnovení výroby v Evropě a Severní Americe pohání také pozvolné oživování potravinářských služeb v souladu s úspěšným očkováním COVID-19, mnohem lepšími hygienickými podmínkami a vládní pomocí poskytovanou odvětví živočišné výroby v rámci úsilí o stabilizaci trhu po pandemii. FAO předpokládá, že světová produkce masa v roce 2021 poroste o 2,2 procenta na 346 milionů tun.

Naproti tomu je pravděpodobné, že produkce masa poklesne například v Austrálii (obnova stád) a v Argentině. V některých částech Afriky, Asie, Latinské Ameriky a Karibiku zůstala cena masa pod tlakem kvůli pokračujícím tržním omezením spojeným s pandemií COVID-19, rostoucími náklady na krmivo, omezenými dodávkami dobytka nebo suchem.

Očekává se, že světová produkce hlavních zemědělských komodit s výjimkou cukru v příštím roce poroste.

FAO Food Outlook nabízí podrobné hodnocení trendů nabídky a poptávky na trhu u hlavních komodit, včetně obilovin, rostlinných olejů, cukru, masa a mléčných výrobků. Podle FAO klíčová role k dosažení udržitelného, odolného a efektivního potravinového systému leží částečně i na soukromém sektoru. FAO také dlouhodobě zdůrazňuje potřebu zaměřit se nejen na dostatek potravin ale i na zdravé potraviny a stravování.

Ing. Martina Nádvorníková
Odbor zahraničně obchodní spolupráce
+420 221 814 623

Zdroj: MZe ČR

Link: http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/zahranicni-vztahy/mezinarodni-organizace/mezinarodni-trhy-s-potravinovymi.html