Na Ukrajině se připravuje zákon č. 5600, kterým se mění ukrajinský daňový zákoník. Návrh zákona plánuje zvýšit sazbu spotřební daně na pivo o cca 5 %.

Na první pohled je logika jasná: zvýšení spotřební daně by údajně mělo přinést vyšší daňové příjmy. Podrobná analýza však ukazuje opak: zvýšení spotřebních daní nejen sníží rozpočtové příjmy, ale vyvolá i řadu dalších problémů: pokles výroby, snižování počtu pracovních míst v pivním průmyslu a souvisejících odvětvích, zintenzivnění stínových trhů s nelegálním tvrdým alkoholem.

Zvýšení sazby spotřební daně na pivo a změna přístupu ke zdanění bez dostatečného přechodného období se tak mohou stát nejen odvětvovým problémem, ale i problémem pro veřejné finance.

Revoluce ve zdanění piva by se neměla změnit v krizi pro všechny. Ukrpivo spojuje světové mezinárodní společnosti, velké, střední a malé národní výrobce. Celkem v roce 2020 vyrobily pivovary asi 1,75 mld. litrů piva a odvedly do státního rozpočtu Ukrajiny na daních asi 26 mld. UAH. Více než 10 000 lidí pracuje v pivovarnictví. Každý zaměstnanec v oboru vytvoří 10 až 20 pracovních míst v souvisejících oborech. Na Ukrajině je asi 160 000 takových pracovních míst. Za těmito čísly jsou skuteční lidé se skutečnými pracovními místy a mzdami. Pracují v zemědělství, logistice, energetice, hotelnictví a restauracích. V důsledku toho klesne výroba piva, zvýší se dovoz a sníží se počet pracovních míst.

Pandemie již způsobila škody v průmyslu. Pivovarnický průmysl stagnuje. A v době přísné karantény klesl prodej sudového piva o 66 %. Vláda zahajuje změny v daňových právních předpisech kvůli potřebě uvést vlastní právní předpisy do souladu se směrnicí Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktur pro spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů. Na Ukrajině se však spotřební daň platí z každého vyrobeného litru piva (2,78 UAH) a z jeho prodeje (5 % nebo přibližně 1,84 UAH). Pak Ukrajinec zaplatí 4,62 UAH za litr piva. Spotřební daň z piva na Ukrajině tak již dosáhla povinné úrovně v EU, která je přibližně 3,07 UAH. Pokud vezmeme v úvahu maloobchodní spotřební daň, doporučená sazba v EU již byla překročena o 50 %.

Další zajímavosti z oblasti zemědělství a potravinářství na Ukrajině:

 • K 10. červnu ukrajinští zemědělci téměř dokončili výsev jarních obilovin a luštěnin, který byl proveden na ploše 7,46 milionu hektarů, což představuje 99 % plánu. Konkrétně se jednalo o pšenici - 175,4 tis. ha (99%); ječmen - 1,35 mil. ha (97 %); oves - 193,8 tis. ha (100 %) a hrách - 238,2 tis. ha (101%). Dokončen byl výsev cukrové řepy - 227,1 tis. ha (100%), slunečnice - 6,4 mil. ha (100 %), a kukuřice 5,3 mil. ha (100 %). Dokončuje se výsev pohanky - 71,1 tis. ha (89%), prosa - 97,7 tis. ha (84%) a sóji - 1,39 mil. ha (99%).

 • Ministerstvo agrární politiky a výživy Ukrajiny zvažuje snížení sazby daně z přidané hodnoty u zemědělského zboží na 14 % v reakci na rostoucí světové ceny potravin. Tento postoj se však liší od postoje ministerstva financí, které se domnívá, že je naopak nutné zvýšit DPH na 20 %.

 • Nájemné za zemědělskou půdu na Ukrajině přesáhlo úroveň některých zemí Evropské unie. V současné době dosahuje průměrné roční nájemné za státní zemědělskou půdu na Ukrajině 120 €/ha. Překročila tak nájemné za pronajaté pozemky na Slovensku (50 €/ha), v Lotyšsku (57 €/ha), Estonsku (58 €/ha), Chorvatsku (69 €/ha), Litvě (99 €/ha) a České republice (104 €/ha). Přibližuje se úrovni odpovídajícího ukazatele ve Slovinsku (134 €/ha), Španělsku (148 €/ha), Maďarsku (160 €/ha) a Švédsku (160 €/ha). Podíl nájemného ve struktuře nákladů ukrajinských zemědělců zůstává relativně vysoký a činí 11-13 %.

 • Do 16. června bylo od začátku hospodářského roku 2020/21 z Ukrajiny vyvezeno 43,2 mil. tun obilovin, což je o 12,4 mil. tun méně než ve stejném období předchozího hospodářského roku. Vyvezla se zejména pšenice (16,1 mil. tun), ječmen (4,1 mil. tun) a kukuřice (22,1 mil. tun).

 • V lednu až květnu 2021 vyvezla Ukrajina 19,2 tis. tun vajec, což je 2,6krát méně než ve stejném období loňského roku. Vývoz směřoval do SAE (37,8 %), Lotyšska (28 %) a Izraele (8,5 %).

 • K 1. červnu 2021 činil počet skotu na Ukrajině 3,2 mil. kusů, což je o 6,8 % méně než v analyzovaném období roku 2020. Stavy mléčného skotu k 1. červnu 2021 představují 1,6 mil. kusů.

Situace na trhu s cibulí

Ukrajinští pěstitelé zeleniny mají vážné problémy s prodejem zásob cibule pocházející ze sklizně v roce 2020. Již je zřejmé, že tyto zásoby nebudou prodány a v blízké budoucnosti jí bude třeba zlikvidovat. Pro srovnání: loni ve stejnou dobu se cibule na Ukrajině prodávala za 11 UAH/kg, tj. v průměru 3-4krát dražší než letos, a v roce 2019 ceny na konci prodejní sezóny dosáhla cena cibule 15 UAH/kg a na začátku května v roce 2019 dokonce 33 UAH/kg.

Cibule je jednou z nejprodávanějších zelenin na světovém trhu a světový obchod s cibulí dynamicky roste. Celosvětový vývoz cibule se každoročně zvyšuje o 115 mil. USD a dosahuje téměř 4 mld. USD ročně. Světovou jedničkou ve vývozu cibule je Nizozemsko, které jen do subsaharské Afriky prodává cibuli za téměř 0,5 mld. USD ročně. Ukrajina nedodává do tohoto regionu téměř žádnou cibuli, stejně jako na Blízký východ, který je rovněž významným dovozcem cibule.

Ve druhé polovině sezóny 2020/21 Ukrajina výrazně zvýšila objem vývozních zásilek cibule. V lednu až březnu 2021 bylo na zahraniční trhy vyvezeno 11 tis. tun ukrajinské cibule, což je o 40% více než o rok dříve. Hlavním trhem pro cibuli z Ukrajiny bylo Rumunsko, kam na konci roku 2019 bylo vyvezeno 53 % veškeré cibule. Vývoz ukrajinské cibule do Iráku v roce 2021 klesl téměř čtyřikrát na 1,2 tis. tun. Mezi velké dovozce cibule z Ukrajiny patřili také: Bělorusko, Turecko, Ázerbájdžán, Polsko, Velká Británie, Estonsko, Bulharsko a Česká republika. Ze zemí v Africe se jednalo o Kamerun a Sierra Leone. Obecně platí, že geografie exportu se výrazně rozšířila.

Aktuální situace (COVID-19):

K 17. červnu 2021 bylo na Ukrajině za posledních 24 hodin zaznamenáno:

 • 967 nových případů (z toho 32 dětí a 6 zdravotníků)
 • hospitalizováno 585 osob
 • zemřelo 50 pacientů
 • uzdravilo se 2.312 osob
 • provedeno 25.888 testů PCR; 9.342 testů ELISA, 15.969 rychlých antigenních testů.

Za posledních 24 hodin byl největší počet potvrzených případů zaznamenán v oblastech Kyjev (207), Charkov (68), Doněck (61), Kyjev (54) a Dněpropetrovsk (50).

Během celé pandemie na Ukrajině:

 • onemocnělo 2.228.192 lidí;
 • uzdravilo se 2.147.972 osob;
 • zemřelo 51.952 pacientů;

Celkem bylo provedeno 10.629.744 testů PCR.

Yegor Reshetnyk
místní zástupce pro zemědělství na Ukrajině
Mobil: +380 99 098 3335, E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zdroj: MZe ČR

Link: Návrh na zvýšení spotřební daně na pivo o 5 % (Ministerstvo zemědělství, eAGRI)