Vážené dámy a pánové,

zveme Vás na třetí ročník konference MEMPUR 2021 - membránové procesy pro udržitelný rozvoj, V tomto ročníku rozšiřuje svůj oborový zájem z oblasti základních membránových separačních procesů a jejich uplatnění v průmyslových procesech na celou oblast průmyslové a komunální ekologie zařazením témat souvisejících s vodním hospodářstvím a emisemi škodlivých látek do ovzduší. Klíčové téma konference je voda – uzavřené cykly vodního hospodářství a zpracování koncentrátů, implementace membránových procesů, nové postupy a technologie, které zvyšují kvalitu membránových procesů. Je určena k prezentaci výsledků výzkumu nejen z oblasti separačních membránových procesů, ale rovněž i nových materiálů, nakládání s odpady (kapalnými i plynnými), sanací ekologických zátěží, včetně dekontaminačních technologií (mechanické, fyzikální, chemické, biochemické, biotechnologické a kombinované membránové metody) uplatňovaných při inovačních technologiích pro životní prostředí.

 

Témata konference
T1 - Získávání cenných látek z odpadních vod, recyklace vody
T2 - Čištění průmyslových odpadních vod, odpadních plynů a spalin
T3 - Inovativní technologické postupy a membránové technologie
T4 - Vývoj nových materiálů a jejich aplikace 
T5 - Nebezpečné odpady a jejich likvidace
T6 - Ostatní

Registrace na konferenci

 

Plenární přednášky

Nanovláknité struktury pro mikrofiltrační membrány
Ing. Dušan Kimmer, CSc., UTB Zlín, Centrum polymerních systémů

Očekávatelné dopady legislativních změn EU ve vodním hospodářství a s podmínkami nakládání s vodami v průmyslu
Ing. Vojtěch Doležal, SEWACO s.r.o.

Náhrada stávajících konvenčních technologií v CHÚV a recyklace vod
Dr. Ing. Monika Heřmánková, DVH MEGA a.s

Projekty VODA 4.0 reagující na očekávané změny v legislativě vyvolané strategií EU pro nové plánovací období 2021+
Mgr. Jakub Doležal, SEWACO s.r.o.

Důležité termíny

20. 7. 2021 –  konečný termín pro příjem abstraktů

30. 7. 2021 – potvrzení o přijetí příspěvků

6. 8. 2021 – konečný termín pro platbu zvýhodněného účastnického poplatku

6. - 7. 9. 2021 – konference MEMPUR 2021, Univerzita Pardubice