Vážené dámy a pánové,

dovolujeme si Vás pozvat na informační seminář, který se bude konat v pondělí 21. června 2021 v Technologickém centru AV ČR,  Ve Struhách 27, Praha 6, který se zaměří na možnosti financování  špičkových inovačních projektů z evropského programu Horizont Evropa. Zájemci získají přehled o struktuře programu H2020 a o možnostech zapojení do něj s důrazem na zaměření České membránové platformy. Seminář je bez poplatků, náklady jsou hrazeny z projektu CZERA 3: Česká republika v evropském výzkumném prostoru (zadavatel: MŠMT).

Program Horizont Evropa - připravované výzvy v oblasti Klastrů 4, 5 a 6

9:00 - 9:30

Registrace

9.30 – 9:35

Představení České membránové platformy, z.s.
Jan Bartoň, Česká membránová platforma, z.s.

9:35 - 10:10

Program Horizont Evropa – struktura a možnosti zapojení do
projektů. Připravované výzvy v Klastru 4- Digitalizace, průmysl a
vesmír

Petr Pracna, TC AV ČR

10.15 – 10.45

Připravované výzvy v Klastru 6 - Potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí
Naďa Koníčková, TC AV ČR

10.45 – 11.05

Přestávka na kávu

11.05 – 11.40

Připravované výzvy v Klastru 5 – Klima, energetika a mobilita
Veronika Korittová, TC AV ČR

11.40 – 12.00

Diskuse a závěr

Registrace na seminář