Vážený členové Potravinářské komory ČR,

Bezpečnost potravin je něco, co nás ovlivňuje každý den. Z pozice spotřebitele je každý z nás denodenně konfrontován informacemi ze strany výrobců i orgánů státní správy o jakýchkoliv otázkách k bezpečnosti potravin. Jsou ale tyto informace dostatečné? Dostanou se k nám veškeré informace? Pokud ano, jsme schopni pochopit, co to pro nás znamená?

Projekt z programu HORIZON2020, FOODSAFETY4EU, se zaměřuje na potřeby spotřebitelů způsobem, aby získal cenné informace o tom, jak spotřebitelé vnímají bezpečnost potravin.
Z pozice jednoho z 23 evropských partnerů a dalších 44 spolupracujících institucí Vás tímto zdvořile žádáme o poskytnutí informací, které nám napomohou rozvinout lepší a efektivnější komunikaci a zajistit vyšší normy bezpečnosti potravin.

Tento průzkum přispívá k dosažení jednoho z cílů FS4EU, a to vypracovat strategie komunikace o rizicích, s cílem zlepšit povědomí veřejnosti o bezpečnosti potravin a zapojení občanské společnosti.

  • Průzkum je online s otázkami s možností výběru odpovědí. Můžete si vybrat jazyk.
  • Vyplnění průzkumu trvá max. 10 minut.
  • Některé otázky lze přeskočit.
  • Data v rámci průzkumu budou anonymní, lhůta je 18.6.2021.

Na průzkum klikněte prosím zde:

https://survey.foodsafety4.eu/index.php/282185?lang=en

 

               Děkujeme Vám za součinnost. Výstupní data studie, spolu se závěrečnou dokumentací k projektu, naleznete průběžně na stránkách www.foodnet.cz a www.ctpp.cz.