Konference se bude konat distančně 25. června 2021.

Pořadatel:
Společnost pro výživu, z.s. a její servisní organizace výživaservis s.r.o.
Lékařská fakulta MU, Brno
Agronomická fakulta MENDELU v Brně
Chemická fakulta VUT v Brně

Termín akce: 25. června 2021

Místo konání: Konference bude probíhat distanční formou

Organizační pokyny:

 1. Konference je určena k prezentaci témat bakalářských a diplomových prací studentů fakult lékařských, zdravotně-sociálních, přírodovědeckých, potravinářských, zemědělských a veterinární hygieny se zaměřením na problematiku výživy, potravin a zdraví.
 2. Délka jednoho sdělení je 15 min.
 3. Přihlášky s uvedením autorů, názvu přednášky, vysoké školy a fakulty, studijního oboru, typu práce (bakalářská, magisterská) a jména školitele zašlou zájemci na adresu:
  Lékařská fakulta MU
  MVDr. Halina Matějová
  Ústav ochrany a podpory zdraví
  Kamenice 753/5, 625 00 Brno
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 4. Termín zaslání přihlášek k aktivní účasti je 21. 6. 2021.
 5. Na základě zaslaných přihlášek bude sestaven program konference. Organizátoři konference si vyhrazují právo přihlášku odmítnout bez udání důvodu.
 6. Začátek konference v 9.00 hod.
 7. Studenti, kteří na konferenci vystoupí s přednáškou, obdrží potvrzení o účasti na vědecké konferenci a volný vstup na odborné akce pořádané SPV v roce 2022.
 8. Vstup na konferenci je volný. Přihlášky k pasivní účasti je třeba zaslat na výše uvedenou adresu nejpozději do 23. 6. 2021.

Odborní garanti konference:
Prof. MUDr. Zuzana Derflerová – Brázdová, DrSc. – Lékařská fakulta, Ústav ochrany a podpory zdraví, MU Brno
Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D. – Agronomická fakulta, Ústav technologie potravin, MENDELU v Brně
doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. – Chemická fakulta, Ústav chemie potravin a biotechnologií, VUT v Brně


Informace o další akci pro studenty:

Společnost pro výživu společně s 3. lékařskou fakultou UK v Praze a Fakultou potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze pořádá obdobnou studentskou konferenci také v Praze.

Termín a místo konání bude upřesněno

Určeno pro prezentaci bakalářských, diplomových a doktorských prací.

Bližší informace:
Společnost pro výživu
Opletalova 1417/25
110 00 Praha 1
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.vyzivaspol.cz

nebo

3. lékařská fakulta UK v Praze
doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Ústav výživy
Ruská 87
100 00 Praha 10
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zájemci mohou prezentovat svoji bakalářskou nebo diplomovou práci na obou akcích. Důvodem pořádání dvou studentských konferencí (v Praze a v Brně) na obdobné téma je oslovit co nejširší publikum, především z řad studentů českých a moravských vysokých škol.

Zdroj: Společnost pro výživu

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Link: https://www.foodnet.cz/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit