Prováděcí právní předpis, který stanovuje seznam potravin majících nárok být označeny označením "česká potravina" za podmínky, že byly vyrobeny v České republice. Potraviny, vyrobené ze složek (surovin) nepěstovaných z klimatických důvodů v České republice, ale tradičně v České republice vyráběné, jako je čokoláda a výrobky z ní, káva a kávoviny nebo rýžové extrudované a pufované výrobky nešlo do této chvíle označovat jako českou potravinu.

Označení „česká potravina“ je zavedené označení, které je spotřebiteli vyhledáváno při nákupu českých produktů. Vybrané, v České republice tradičně vyráběné potraviny, tak budou vyhláškou podpořeny umožněním nést spotřebiteli vyhledávané označení „česká potravina“. Skutečnost, že vyhláškou vybrané potraviny budou moci nést označení česká potravina, bude jednoznačným přínosem pro výrobce těchto potravin s ohledem na větší poptávku po těchto potravinách spotřebiteli.

Celé znění vyhlášky naleznete zde.

Účinnost od 1. ledna 2022.