Domácí spotřebitelé mají stále větší zájem o potraviny z ekologického zemědělství. V roce 2019 za ně Češi utratili přes 5,26 miliardy korun. V porovnání s předchozím rokem je to nárůst o 19 %. Trh s biopotravinami tak nadále v Česku roste, tento trend trvá už od roku 2011.

Celkový obrat biopotravin předloni činil 8,26 miliardy korun. Tehdy se spotřebovaly jen u nás biopotraviny za 5,26 miliardy korun (v roce 2018 za 4,43 miliardy korun). Z celkové spotřeby biopotravin dosáhl obrat v maloobchodě 3,85 miliardy, ve veřejném stravování 301 milionů a 302 milionů tvořil obrat přímého prodeje, například z farem. Prodej prostřednictvím e-shopů činil 801 milionů korun. Průměrná roční spotřeba vzrostla na 492 korun na obyvatele (416 korun v roce 2018). Zvýšilo se také množství exportovaných biopotravin, dosáhlo objemu přibližně 3 miliardy korun (2,59 miliardy v roce 2018).

Nejvíce biopotravin nakoupili Češi v maloobchodních řetězcích, tedy v supermarketech a hypermarketech (35 %, za celkem 1,8 miliardy korun), prostřednictvím prodejen zdravé výživy a biopotravin (16,2 %, za 851 milionů), e-shopů (15,2 %, za 801 milionů) a drogérií (15,2 %, za 797 milionů). E-shopy pro prodej svých výrobků využívají i faremní zpracovatelé a další výrobci, jejich podíl tvoří zhruba 25 % z celkového obratu prodeje přes e-shopy. Pozitivní je, že roste odbyt prostřednictvím gastronomických zařízení (301 milionů, zatímco v roce 2018 to bylo 209 milionů korun), a to zejména ve školních jídelnách. Vzrostl i faremní a ostatní přímý prodej (z 228 milionů v roce 2018 na 302 milionů v roce 2019).

Do roku 2027 by měli zemědělci v Česku hospodařit ekologicky na 22 % zemědělské půdy. Biopotraviny se mají podílet na celkové spotřebě potravin a nápojů 4 %, zatímco podle údajů z roku 2019 to bylo 1,52 %. Takové jsou cíle Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2027.

Zdroj: MZe ČR, Newsletter 5/2021

Link: http://eagri.cz/public/web/file/677345/Zpravy_z_MZe_05_2021.pdf